ชุด Sicher! C1/1 C1/2: DaF (แบบเรียน + แบบฝึกหัด)

Course materials DaF

Product Details
ชุด Sicher! C1/1 C1/2: DaF (แบบเรียน + แบบฝึกหัด)
- transparenter Aufbau
- trainiert die vier Grundfertigkeiten sowie „Sehen und Hören“, „Wortschatz“ und „Grammatik“ im Baukastensystem
- Checkliste zur Lernzielkontrolle am Ende jedes Bausteins
- interessante Themen aus den Bereichen Alltag, Beruf, Studium und Ausbildung
- abwechslungsreiche und fundierte Aufgaben- und Übungstypologie
- Vermittlung von Lernstrategien durch gezielte Aufgabenstellungen und praxisnahe Tipps
- Infos zur Landeskunde
Arbeitsbuchteil:
- vertiefende Übungen zu Wortschatz, Grammatik und allen Fertigkeiten
- zu Beginn jeder Lektion Wiederholung wichtiger Wortfelder aus den vorhergehenden Stufen
- Vorentlastung komplexer Grammatikthemen durch wiederholende Aufgaben
- Selbsttest am Ende jeder Lektion
- mit integrierter CD-ROM
- enge Verzahnung mit einem breiten und vielfältigen Übungsangebot im Internet über Zugangscode im Buch
Product Name
ชุด Sicher! C1/1 C1/2: DaF (แบบเรียน + แบบฝึกหัด)
ISBN
978-3195012089
Author_l2
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek
Publisher
็Hueber Verlag
Publication Date
February 2016
Number of pages
192
Language_l2
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
21,2 x 1,4 x 28,2 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว