หนังสือ

ชุด Sicher! C1/1 C1/2: DaF (แบบเรียน + แบบฝึกหัด)

หนังสือเรียนภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
ชุด Sicher! C1/1 C1/2: DaF (แบบเรียน + แบบฝึกหัด)
ส่วนแบบเรียน:
 • โครงสร้างที่เข้าใจง่าย
 • ฝึกฝนทักษะทั้งสี่ รวมถึง “การดูและฟัง”, “คำศัพท์” และ “หลักไวยากรณ์”
 • เช็คลิสต์เป้าหมายของบทเรียนในส่วนท้ายของแต่ละบท
 • หัวข้อที่น่าสนใจจากกิจวัตรประจำวันทั่วไป, อาชีพ และการศึกษาเล่าเรียน
 • การบ้านและแบบฝึกหัดที่หลากหลายและให้ความรู้
 • เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ผ่านภาระงานที่กำหนด และทิปที่มีประโยชน์
 • สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมเยอรมัน
ส่วนแบบฝึกหัด:
 • แบบฝึกหัดเจาะลึกเรื่องคำศัพท์, หลักไวยากรณ์ และทักษะด้านต่าง ๆ
 • แต่ละบทเริ่มต้นด้วยการทบทวนชุดคำศัพท์สำคัญจากบทก่อน
 • เกริ่นเข้าสู่หลักไวยากรณ์ที่ซับซ้อนจากแบบฝึกหัดทบทวน
 • แบบทดสอบท้ายบท
 • พร้อมซีดีการฟังที่แนบมาด้วย
 • ภายในเล่มมีรหัสการเข้าถึงของแบบฝึกหัดจำนวนมากในอินเตอร์เน็ต
Kurssbuchteil:
- transparenter Aufbau

- trainiert die vier Grundfertigkeiten sowie „Sehen und Hören“, „Wortschatz“ und „Grammatik“ im Baukastensystem
- Checkliste zur Lernzielkontrolle am Ende jedes Bausteins
- interessante Themen aus den Bereichen Alltag, Beruf, Studium und Ausbildung
- abwechslungsreiche und fundierte Aufgaben- und Übungstypologie
- Vermittlung von Lernstrategien durch gezielte Aufgabenstellungen und praxisnahe Tipps
- Infos zur Landeskunde
Arbeitsbuchteil:
- vertiefende Übungen zu Wortschatz, Grammatik und allen Fertigkeiten
- zu Beginn jeder Lektion Wiederholung wichtiger Wortfelder aus den vorhergehenden Stufen
- Vorentlastung komplexer Grammatikthemen durch wiederholende Aufgaben
- Selbsttest am Ende jeder Lektion
- mit integrierter CD-ROM
- enge Verzahnung mit einem breiten und vielfältigen Übungsangebot im Internet über Zugangscode im Buch
Product Name
ชุด Sicher! C1/1 C1/2: DaF (แบบเรียน + แบบฝึกหัด)
ISBN
978-3195012089
Author
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek
สำนักพิมพ์
็Hueber Verlag
Publication Date
February 2016
Number of pages
192
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
21,2 x 1,4 x 28,2 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว