หนังสือ

Lesen & Schreiben B1 (แบบฝึกหัดอ่าน และเขียน ระดับ B1)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
Lesen & Schreiben B1 (แบบฝึกหัดอ่าน และเขียน ระดับ B1)
อ่านและเขียนระดับ B1 ประกอบด้วย ข้อความสำหรับอ่านจับใจความ แบบฝึกหัดสำหรับอ่านทำความเข้าใจ และเพ่อที่จะฝึกเขียน เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการอ่านและเขียน ซึ่งเสริมด้วยหัวข้อที่สำคัญในชีวิตประจำวัน  เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาเยอรมัน
Lesen & Schreiben B1 beinhalet Texte, die zum Lesen anregen, Übungen zum Leseverstehen und den schriftlichen Ausdruck trainieren. Dabei werden gezielt die Fertigkeiten Lesen und Schreiben anhand der wichtigsten alltäglichen Themen und Sprechanlässe trainiert – besonders für lernungewohnte Deutschlerner geeignet.
Product Name
Lesen & Schreiben B1 (แบบฝึกหัดอ่าน และเขียน ระดับ B1)
ISBN
978-3195474931
Author
Anneli Billina
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
August 2013
Number of pages
112
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
16,8 x 0,7 x 24 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว