หนังสือ

Hören & Sprechen B1: Buch mit 2 Audio-CDs (แบบฝึกหัด ฟัง และพูด ระดับ B1)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
Hören & Sprechen B1: Buch mit 2 Audio-CDs (แบบฝึกหัด ฟัง และพูด ระดับ B1)
ฟังและพูดระดับ B1 เหมาะสำหรับฝึกด้วยแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ และการฝึกพูดในสถาณการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนด้วยตนเองที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาเยอรมันมาก่อน
Hören & Sprechen B1 bietet ein gezieltes Training durch Übungen zum Hörverständnis sowie Sprechübungen zu den wichtigsten alltäglichen Themen und Sprechanlässen – besonders für lernungewohnte Deutschlerner geeignet.
Product Name
Hören & Sprechen B1: Buch mit 2 Audio-CDs (แบบฝึกหัด ฟัง และพูด ระดับ B1)
ISBN
978-3196174939
Author
Anneli Billina
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
August 2013
Number of pages
136
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
17 x 1,7 x 23,8 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว