หนังสือ

Hören & Sprechen A2: Buch mit 2 Audio-CDs (แบบฝึกหัดฟัง และพูด ระดับ A2)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
Hören & Sprechen A2: Buch mit 2 Audio-CDs (แบบฝึกหัดฟัง และพูด ระดับ A2)
ฟังและพูดระดับ A2  เหมาาะสำหรับฝึกด้วยแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ และการฝึกพูดในสถาณการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนด้วยตนเองที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาเยอรมันมาก่อน

Hören & Sprechen A2 bietet ein gezieltes Training durch Übungen zum Hörverständnis sowie Sprechübungen zu den wichtigsten alltäglichen Themen und Sprechanlässen – besonders für lernungewohnte Deutschlerner geeignet.
Product Name
Hören & Sprechen A2: Buch mit 2 Audio-CDs (แบบฝึกหัดฟัง และพูด ระดับ A2)
ISBN
978-3195674935
Author
Anneli Billina
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
February 2012
Number of pages
116
Language
German
Product type
Book with Audio CDs
Book Size ( cm. )
16,9 x 1,2 x 24,1 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว