หนังสือ

Hören & Sprechen A1: Buch mit Audio-CD (แบบฝึกหัด ฟัง และพูด ระดับ A1)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
Hören & Sprechen A1: Buch mit Audio-CD (แบบฝึกหัด ฟัง และพูด ระดับ A1)
ฟังและพูดในระดับ A1 ใช้สำหรับการฝึกผ่านแบบฝึกหัดเพื่อเข้าใจการฟังและการพูดการในชีวิตประจำวันหลักและในสถานะการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้เรียนด้วยตนเองที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาเยอรมัน

Hören & Sprechen A1 bietet ein gezieltes Training durch Übungen zum Hörverständnis sowie Sprechübungen zu den wichtigsten alltäglichen Themen und Sprechanlässen – besonders für lernungewohnte Deutschlerner geeignet.
Product Name
Hören & Sprechen A1: Buch mit Audio-CD (แบบฝึกหัด ฟัง และพูด ระดับ A1)
ISBN
978-3195074933
Author
Monja Knirsch
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
February 2010
Number of pages
76
Language
German
Product type
Book with Audio CDs
Book Size ( cm. )
16,8 x 0,8 x 23,9 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว