หนังสือ

Kurzgrammatik Deutsch (ไวยากรณ์เยอรมันฉบับพกพา)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
Kurzgrammatik Deutsch (ไวยากรณ์เยอรมันฉบับพกพา)
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เรียนระดับ A1ถึง B1ที่ต้องการเรียนรู้และทบทวนไวยากรณ์พื้นฐาน ในคู่มือไวยากรณ์ฉบับพกพาจะมีหัวข้อสำคัญที่อธิบายให้กระชับและง่ายที่สุด มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยเพื่อการประเมินตนเอง รวมถึงรายชื่อคำกริยาไม่ผันตามกฎที่พบได้ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้

Zielgruppe: Lernende der Niveaustufen A1 bis B1, die nur die Basisgrammatik lernen bzw. wiederholen möchten. Die Kurzgrammatik beschränkt sich in der Stoffauswahl auf die wirklich wichtigen Grammatik-Themen und erklärt so knapp und einfach wie möglich. Kurze Tests zu jedem Thema bieten dem Lerner die Möglichkeit zur Selbstevaluation. Die Lösungen dazu sowie eine Liste unregelmäßiger Verben finden sich im Anhang des Buchs.
Product Name
Kurzgrammatik Deutsch (ไวยากรณ์เยอรมันฉบับพกพา)
ISBN
978-3190095698
Author
Monika Reimann
สำนักพิมพ์
็Hueber Verlag
Publication Date
February 2010
Number of pages
128
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
12,3 x 1,2 x 18,8 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว