หนังสือ

Verbformen: Bildung & Gebrauch (คำกริยา: การสร้าง และการใช้งาน)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า
Verbformen: Bildung & Gebrauch (คำกริยา: การสร้าง และการใช้งาน)
หนังสือแบบฝึกหัดนี้ช่วยฝึกการสร้าง การใช้งานของคำกิริยาในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปอดีต คำเชื่อม ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ รูปอนาคต ในภาษาพูดและภาษาเขียน มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 70 ชุดในความยากสองระดับ (ถึงระดับ B1 และตั้งแต่ระดับ B2) มีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนรูปคำ แบบฝึกคำศัพท์ซึ่งมี 83 ตารางคำกิริยาสำหรับการใช้เชื่อมประโยคทั้งหมด 3000 คำ เช่นเดียวกับการแสดงไวยากรณ์คำกิริยาซึงเรื่องคำตามตัวอักษรจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ในการอ้างอิงและการเรียนรู้คำกริยาในรูปแบบต่างๆ
Dieses Übungsbuch trainiert die Bildung und Verwendung von Verbformen wie Vergangenheitsformen, Konjunktiv, Passiv und Futur in der gesprochenen Sprache und in der Schriftsprache. Es bietet 70 Übungen in zwei Schwierigkeitsgraden (bis Stufe B1 und ab Stufe B2), die zugleich Struktur- und Wortschatzübungen sind. 83 Verbtabellen als Konjugationsmuster für rund 3.000 Verben sowie eine visuell ansprechende Darstellung der Verb-Grammatik und das alphabetische Verbregister helfen dem Lernenden beim Nachschlagen und Lernen der verschiedenen Verbformen.
Product Name
Verbformen: Bildung & Gebrauch (คำกริยา: การสร้าง และการใช้งาน)
ISBN
978-3190074914
Author
Sabine Dinsel, Susanne Geiger
สำนักพิมพ์
็Hueber Verlag
Publication Date
February 2016
Number of pages
200
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
17 x 1,4 x 24,1 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว