หนังสือ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
All Book  ( 15 )
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ   ( 15 order )
Alltag, Beruf & Co. 1: DaF KB+AB (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ระดับA1/1)
ISBN : 978-3191015909
ผู้แต่ง : Norbert Becker, Jörg Braunert
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Alltag, Beruf & Co. 1/1: DaF / Wörterlernheft (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: สมุดคำศัพท์)
ISBN : 978-3191515904
ผู้แต่ง : Norbert Becker, Jörg Braunert
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Alltag, Beruf & Co. 2: DaF KB+AB (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ระดับ A1/2)
ISBN : 978-3192015908
ผู้แต่ง : Norbert Becker, Jörg Braunert
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Alltag, Beruf & Co. 3: DaF / Wörterlernheft (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: สมุดคำศัพท์)
ISBN : 978-3193515902
ผู้แต่ง : Norbert Becker, Jörg Braunert
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Berliner Platz 2 NEU: Deutsch im Alltag (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ระดับ A2)
ISBN : 978-3126060530
ผู้แต่ง : Eva Harst, Susan Kaufmann, Margret Rodi, Lutz Rohrmann
สำนักพิมพ์  : Langenscheidt
Ja, gerne! A1 - Deutsch im Tourismus (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การโรงแรม ระดับ A1)
ISBN : 978-3060207329
ผู้แต่ง : Anita Grunwald
สำนักพิมพ์  : Cornelsen
Menschen im Beruf - Medizin: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: แพทย์ ระดับ B2/C1)
ISBN : 978-3197011905
ผู้แต่ง : Dorothee Thommes, Alfred Schmidt
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Menschen im Beruf - Pflege A2: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การดูแลรักษา ระดับ A2)
ISBN : 978-3194011908
ผู้แต่ง : Valeska Hagner
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Menschen im Beruf - Telefontraining: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การสื่อสารโดยโทรศัพท์ ระดับ B1/B2)
ISBN : 978-3191515874
ผู้แต่ง : Axel Hering, Magdalena Matussek
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว