หนังสือ
พจนานุกรม
All Book  ( 11 )
หนังสือแนะนำ
พจนานุกรม   ( 11 order )
Hueber Wörterbuch DaF: Das einsprachige Wörterbuch für Kurse der Grund- und Mittelstufe (พจนานุกรม เยอรมัน-เยอรมัน)
ISBN : 978-3190017355
ผู้แต่ง : Hueber Verlag GmbH & Co. KG
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Langenscheidt Großwörterbuch DaF (พจนานุกรม Langenscheidt DaF ปกอ่อน)
ISBN : 978-3468490385
ผู้แต่ง : Günther Haensch, Dieter Götz, Redaktion Langenscheidt
สำนักพิมพ์  : Langenscheidt
Langenscheidt Großwörterbuch DaF (พจนานุกรม Langenscheidt DaF ปกแข็ง)
ISBN : 978-346849042
ผู้แต่ง : Günther Haensch, Dieter Götz, Redaktion Langenscheidt
สำนักพิมพ์  : Langenscheidt
Hueber Wörterbuch Learner’s Dictionary: DaF (พจนานุกรมเยอรมัน - อังกฤษ/อังกฤษ - เยอรมัน)
ISBN : 978-3191017361
ผู้แต่ง : Catherine Minter, Stephen Hackett, Susanne Billes,Veronika Schnorr, Eva Maria Vennebusch, Beatrice Tauber-Graham, Katrin Dorhmi, Anneliese Benkwitz, Olaf Knechten, Juliane Forßmann
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Langenscheidt Taschenwörterbuch: Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch (พจนานุกรมฉบับพกพา อังกฤษ-เยอรมัน/เยอรมัน-อังกฤษ)
ISBN : 978-3468111389
ผู้แต่ง : Redaktion Langenscheidt
สำนักพิมพ์  : Langenscheidt
Duden - Deutsches Universalwörterbuch (พจนานุกรมเยอรมัน - เยอรมัน ขนาดใหญ่)
ISBN : 978-3411055074
ผู้แต่ง : Duden
สำนักพิมพ์  : Duden
PONS Kompaktwörterbuch Englisch: Englisch - Deutsch / Deutsch - Englisch (พจนานุกรมเยอรมัน - อังกฤษ/อังกฤษ - เยอรมัน)
ISBN : 978-3125173736
ผู้แต่ง : PONS GmBH
สำนักพิมพ์  : PONS GmBH
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว