หนังสือ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
All Book  ( 15 )
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ   ( 15 order )
Ja, gerne! A1 - Deutsch im Tourismus (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การโรงแรม ระดับ A1)
ISBN : 978-3060207329
ผู้แต่ง : Anita Grunwald
สำนักพิมพ์  : Cornelsen
Menschen im Beruf - Telefontraining: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การสื่อสารโดยโทรศัพท์ ระดับ B1/B2)
ISBN : 978-3191515874
ผู้แต่ง : Axel Hering, Magdalena Matussek
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Menschen im Beruf - Medizin: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: แพทย์ ระดับ B2/C1)
ISBN : 978-3197011905
ผู้แต่ง : Dorothee Thommes, Alfred Schmidt
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Menschen im Beruf - Pflege A2: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การดูแลรักษา ระดับ A2)
ISBN : 978-3194011908
ผู้แต่ง : Valeska Hagner
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Menschen im Beruf - Tourismus A2: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การท่องเที่ยว ระดับ A2)
ISBN : 978-3191414245
ผู้แต่ง : Anja Schümann, Cordula Schurig, Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Menschen im Beruf - Tourismus A1: DaF (ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ: การท่องเที่ยว ระดับ A1)
ISBN : 978-3191014247
ผู้แต่ง : Anja Schümann, Cordula Schurig, Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว